Emisjon av egenkapitalbevis

Tegningsperiode 15. august til 2. september 2016

Garantert fulltegnet fortrinnsrettemisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en garantert fortrinnsrettsemisjon på 93,6 millioner i Grong Sparebank. Banken utsteder 900 000 egenkapitalbevis til kurs 104 kr. Egenkapitalbeviseiere per 7. juni 2016 vil motta en tegningsrett per eiet egenkapitalbevis. En tegningsrett gir rett til å tegne et nytt egenkapitalbevis. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.  Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større egenkapitalbeviseiere i banken og andre større investorer. Vilkårene for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen av 900 000 nye egenkapitalbevis i Grong Sparebank ("Banken") vedtatt av Bankens generalforsamling 7. juni 2016 fremgår av prospektet datert 11. august 2016 ("Prospektet").


Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):


Første dag i tegningsperioden                                                
15. august 2016 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden                                                   
2. september 2016 kl. 15:00

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev                                
Omkring 7. september 2016                       

Innbetaling ved automatisk belastning av konto                    
Omkring 7. september 2016

Registering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret        
Omkring 16. september 2016

Utstedelse av egenkapitalbevis                                              
Omkring 16. september 2016  

Levering av egenkapitalbevis                                                 
Omkring 16. september 2016


Tegningskurs

NOK 104 per egenkapitalbevis, totalt emisjonsbeløp vil være NOK 93.600.000.

Tegningsretter
Egenkapitalbeviseierne i banken ved utløpet av 7. juni vil motta 1 tegningsrett pr egenkapitalbevis som gir rett til å tegne 1 nytt egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene kan omsettes via Norne Securities AS. Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter bes du ta kontakt med Norne Securities ved Øyvind Fallmyr.

Personer som ønsker å omsette tegningsretter må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities via Grong Sparebank. Dette kan gjøres via nettbanken i Grong Sparebank, via www.norne.no, eller via bankrådgiver i Grong Sparebank.

Informasjon elektronisk tegning i VPS

Privat personer har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink i VPS som ligger nederst på denne siden. Tegningen må gjennomføres før 2. september 2016 kl. 15:00.

 

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 2 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 2. september 2016. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.For full informasjon om tilbudet henvises det til prospekt datert 11. august 2016. Prospektet er godkjent av Finanstilsynet.

Elektronisk tegningsblankett

Tegn egenkapitalbevis elektronisk. Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 2. september 2016. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Manuell tegningsblankett

Innsending av manuell tegningsblankett. Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 2. september 2016. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Manuell innsending

Grong Sparebank 
Johan Trapnes eller Jon Håvard Solum
Postboks 104, 7871 Grong
E-post: emisjon@grong-sparebank.no
Telefon: 74 31 28 60
Norne Securities AS
Postboks 7801, 5020 Bergen
E-post: emisjoner@norne.no
Telefon: 55 55 91 30

Emisjon 2016

Prospekt må leses før tegning av egenkapitalbevis.