Grong Sparebank oppnådde i 2 kvartal 2017 et resultat før skatt på kr 18,6 mill. mot kr 11,8 mill. forrige kvartal. Resultatet før skatt er hittil i år på kr 30,4 mill, og kr 23,7 mill. etter skatt. Dette er ca kr 3 mill. høyere enn samme tid i fjor. Resultatet første halvår 2017 er bankens beste gjennom tidene.

Resultatet pr 2. kvartal gir en årlig egenkapitalavkastning etter skatt på 9,23%.

Bankens forretningskapital er ved utgangen av juni 2017 på 7,4 milliarder. Utlånsveksten siste 12 mnd er på 40,1%, og innskuddsveksten er på 34,6%. Banken tar dermed betydelige markedsandeler i Nord-Trøndelag og på Helgeland.

Banken hadde i 2. kvartal 2017 et tap på 0,8 mill. mot 0,6 mill. i 1. kvartal 2017. Totale tap hittil i år er på 1,4 mill. mot 1 mill. på samme tid i fjor. Både tapene og misligholdene er på svært lave nivå.

Fullstendig kvartalsrapport kan du lese her.