På kort tid står vi alle foran utfordringer, som vi tidligere ikke har opplevd. Grong Sparebank er optimistiske for fremtiden, og ønsker å bidra til å dempe de negative effektene koronaviruset påfører enkeltpersoner. Et av de viktigste tiltakene vi kan bidra med er å sette ned boliglånsrenten for våre kunder. Norges Bank har satt ned styringsrenten ytterligere, derfor velger vi å følge etter med nok en nedjustering av boliglånsrenten. Dette betyr at vi nå kommer med en rask nedjustering av boliglånsrentene med totalt inntil 0,9 prosentpoeng, og velger å se bort fra ordinær praksis med 6-8 ukers varsling ved endring av lånebetingelser. Det betyr at våre kunder vil få justert ned sin boliglånerente, uavhengig om de er rammet av effektene viruset påfører. Rentenedsettelsen vil gjelde for eksisterende kunder allerede rett over påske. Vi følger tett med på utviklingen av pengemarkedsrentene, og vurderer løpende ytterligere nedsettelse av lånerentene.

Grong Sparebank skal være en solid og behjelpelig samarbeidspartner for kundene både i gode og utfordrende tider. - I tillegg til rentenedsettelse på boliglån, vil vi også hjelpe kundene med tiltak som kan gjøre de økonomiske bekymringene mindre. koronaviruset skaper usikkerhet for oss alle. For noen blir imidlertid konsekvensene av at samfunnet lukkes ned større enn for andre. De som er usikker på hvordan de skal håndtere sin økonomi i denne situasjonen bør ta kontakt med oss i banken. Dette gjelder både for arbeidsgivere, selvstendige næringsdrivende og arbeidstakere. Vi ønsker å hjelpe, og har en rekke tiltak som kan benyttes. Det er mulig å få innvilget avdragsutsettelse på lån, og banken har fjernet kostnadene for de boliglånskundene som må ha hjelp i denne situasjonen. Beste boliglånsrente etter rentejusteringen blir Bolig Ung med 2,05 % nom. rente. Grong Sparebank vil også sette ned betingelsene på innskudd med inntil 0,9 prosentpoeng, men først med virkning fra 26. mai 2020.