Det er mye vi kan planlegge her i livet, men å forutse fremtiden kan ingen. Det eneste vi kan gjøre er å sikre oss som best vi kan. Passe på de vi er glade i. Beskytte flokken vår.

For hva vil skje med dem hvis en i familien ble alvorlig syk eller ble utsatt for en ulykke? Vil dere kunne klare dere på én inntekt? Kan dere fortsatt betale på lånet dersom du skulle bli arbeidsufør? Bare en tredjedel av oss er flinke nok til å forsikre oss selv. Dette er vanskelige spørsmål, og mange er nok preget av en «det skjer ikke meg-holdning».

Produktene som tilbys er mange og ofte tungt tilgjengelige. Jeg skal forsøke å gi en kort innføring i noen av de vanligste produktene du bør vurdere.

 


Uføreforsikring

I dag er over 300.000 nordmenn arbeidsuføre som følge av sykdom eller en skade. En uføreforsikring har som hensikt å sikre deg og dine kjære økonomisk dersom du, ektefelle, samboer, eller partner skulle bli arbeidsufør. Forsikringen anbefales ofte til unge med få år i arbeidslivet, men også til de med forsørgeransvar eller som er avhengig av egen inntekt.

Ved langvarig arbeidsuførhet vil de fleste av oss få et betydelig inntektstap, og dette kan dekkes opp ved å kjøpe uføreforsikring. Her er det viktig å ha et forhold til hva inntektstapet ved langvarig arbeidsuførhet vil bety for deg, og at forsikringen din gjenspeiler dette tapet. Sjekk også hvilke dekninger du har gjennom arbeidsgiver.

 


Dødsfallsforsikring

Hva så hvis en med forsørgeransvar i familien plutselig skulle dø? Med en dødsfallsforsikring kan du være sikker på at de du er glad i vil greie seg økonomisk, hvis du eller din samboer/partner dør. Forsikringen vil blant annet sørge for at familien din kan fortsette å bo der de bor, og betjene eventuelle lån som normalt. Ved et dødsfall vil forsikringen utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte. Pengene kan disponeres fritt etter eget ønske.

Alle mellom 18 og 70 kan kjøpe en dødsfallsforsikring, men behovet for økonomisk sikring er vanligvis større for en familie i etableringsfasen, enn for de som for eksempel har nedbetalt mye av gjelden sin. Også her bør du sjekke hvilke dekninger du har via arbeidsgiver.

 


Barne- og ungdomsforsikring

Vi er stort sett flinke til å forsikre eiendelene våre. Til og med firbeinte Fido har en egen forsikring. Men hva med våre aller største skatter her i livet, nemlig barna? Med en barne- og ungdomsforsikring sikrer du dine kjæreste skatter ved å være økonomisk trygg dersom noe skulle skje. Forsikringen bør være en kombinert syke- og ulykkesforsikring. En slik forsikring gjelder frem til barna fyller 26 år, og den dekker blant annet behandlingsutgifter ved sykdom eller skade, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus, dødsfall eller arbeidsuførhet.

 


Forsikring ved kritisk sykdom

Dette er en forsikring som har til hensikt å sikre deg og dine dersom du skulle bli alvorlig syk. Forsikringssummen kan disponeres fritt, og gir økonomisk trygghet og handlefrihet i en kritisk sykdomsfase. Å kunne ha økonomisk handlefrihet i en slik situasjon er vesentlig, og denne forsikringen gir nettopp det.

 

 

Jon Håvards tips:

  • Forsikring av flokken din er viktig, men både personlig og komplisert. Avtal et møte med banken din eller forsikringsrådgiveren din slik at du får gått gjennom forsikringsbehovet ditt.

  • Sjekk hvilke forsikringsdekninger du har via arbeidsgiver. Unngå å dobbelforsikre deg og flokken din.

  • Tenk gjennom hva som er viktig for deg ut fra hvor i livet du er. Noen personforsikringer blir svært kostbare jo eldre du blir. Har du mye gjeld er det større grunnlag for å se på denne type forsikringer.