For enkelte kan året medføre en økonomisk opptur, men det er lite som tilsier at dette skjer uten at du enten er ekstremt heldig (vinner i Lotto), eller gjør store grep i din økonomiske hverdag. Mange har allerede satt seg økonomiske nyttårsforsetter – og forhåpentligvis er det noen som klarer å gjøre endringer, men for de fleste blir det med tanken. Uansett til dere alle som har satt dere nye mål – lykke til.

Hvorfor denne lite optimistiske innfallsvinkelen? Jo fordi innskuddsrenter rundt 1% og boliglånsrenter så vidt over 2% viser at vi er midt inne i en lav-vekst-æra hvor de fleste av oss må være fornøyd med kun små, nesten umerkelige, forbedringer i livet.  Dette er ikke tiden med store årlige lønnsøkninger, for de fleste av oss vil lønningene øke med ca 2,5% neste år, skal vi få lønnsposen til å vokse mer enn dette må vi våge å skifte jobb. Er vi dyktige nok kan det være noen der ute som er villige til å betale mer for vår arbeidskraft, men det vil kun være særs flinke medarbeidere som får lønnstillegg som monner. For de aller fleste av oss vil en evt lønnsøkning knapt dekke prisstigningen.

Arbeidsledigheten flater ut, oljenedturen er over. Ikke det at vi merket så mye til den nedturen her i Midt-Norge, men på landsbasis var den reell. Jobbskapingen er imidlertid ikke all verden i store deler av landet, det er fortsatt offentlig forvaltning som står for den største veksten i arbeidsplasser. Dessverre er det ikke mange kommuner i Midt-Norge som har sett mye til denne veksten så langt, og jeg har begrenset tro på at det vil skje videre framover. Skal vi lykkes med å ta del i denne veksten kreves det at vi er kan samles omkring strategier som gir vekst i nabokommunene våre. Her har man kommet lenger i Namdalen enn på Innherred. Det nye Trøndelag skal utformes, og det er spennende å se hvordan Steinkjer vil lykkes som administrasjonssted i den nye regionen. Både Namdalen og Innherred har behov for at Steinkjer lykkes, men det krever både raushet og oppbacking fra nabokommunene.

Kommunene er de største arbeidsgiverne rundt om i regionen vår, og de vil fortsatt trenge mye folk, spesielt innenfor omsorgsyrkene. Denne sektoren tilbyr alt for få heltidsstillinger og mange flere vil derfor slite i deltidsstillinger, noe som bør få oss i heldagsjobb til å takke vår herre for vår «stressende skjebne» og ikke sutre om hvor synd det er i oss som må jobbe 40 timer pr uke. Kanskje må vi til og med arbeide hele fredagen. Kan det til og med tenkes at vi må akseptere litt ubetalt overtidsbetaling, med bare et varmt smil som takk? Det er tøffere tider, det vil kreve en annen arbeidsmoral enn den som har fått vokse fram.

De siste årene har det vært mulig å tjene gode penger ved salg av bolig som man hadde kjøpt noen år tidligere. Nå har imidlertid boligprisene flatet ut, og er på tur nedover i hele landet.  Også i store deler av gamle Nord-Trøndelag er dette tilfellet. Selv om vi aldri opplevde den samme ekstreme prisoppgangen som de meste sentrale delene av landet eller Trondheim, så har prisoppgangen vært betydelig også lokalt. Men de siste årene har prisoppgangen vært beskjeden, og med en svak nedgang nå er det vanskelig å tjene penger på å skifte bolig. Lavere boligpriser sammen med fortsatt lave lånerenter vil imidlertid gjøre det enklere for ungdommer å komme seg inn på boligmarkedet, noe som er bra. Vi tror ikke lånerentene vil øke før i 2019.

Liker du å reise så blir 2018 et dyrt år. Valutaen vår har falt i pris, og du får kjøpt mindre varer og tjenester i andre land når du kommer med Norske kroner. På den andre siden er det langt enklere for våre eksportbedrifter å selge sine varer i utlandet, noe som vil føre med seg en vekst i de fleste eksportrettede næringer. Flere turister vil komme til Norge da alt blir litt billigere her med en svak norsk krone. For de av oss som liker å ta oss en utenlandstur av og til så blir slike turer mye mer kostbare. Derfor blir det flere som tar ferieturen her hjemme i Norge. Men kanskje er det bra. Vi må faktisk snakke med ungene våre igjen, all den tid vi ikke har råd til å ta dem på reise til Spania, Italia, Thailand, New York eller på luksussafari i Afrika. Nei, det kan faktisk skje at Yatzee, kakao og brettspill blir «in» igjen. Mange barn opplever at fisketurer, fjellturer og teltturer rundt om i eget nærmiljø, er de beste feriene.

Hva kan du vente av avkastning på pengene dine i 2018? Fint lite, men kanskje er det viktigere enn noen gang at du sparer! Et barn som fødes i dag har gode muligheter til å nå 100 år og mer i alder, og med en alt for stor tro på at offentlige pensjoner skal sørge for en sikker økonomisk alderdom, kan pensjonstilværelsen bli en tøff opplevelse. Vi går inn i tider der det blir færre hender i arbeidsdyktig alder samtidig som vi vil bli flere og flere eldre. En bør derfor kalibrere sin livstil, sin gjeldsbyrde, og sine økonomiske midler til et langt lenger liv enn det våre foreldre hadde, og til en virkelighet der staten ikke lenger vil være garantist for en god økonomisk alderdom. Sparing er derfor fortsatt en av verdens beste ideer. Nå har staten i tillegg fått på plass ordninger med skattefradrag for pensjonssparing. De fleste i arbeidsdyktig alder bør derfor starte sparing i IPS (individuell pensjonsparing) allerede nå i januar.

2018 blir et kjedelig økonomisk år, men det er opp til deg selv hvordan du møter året. Hvis jeg skal gi tre enkle råd, så er det å opprette en IPS-avtale der du sparer litt på din egen pensjonskonto hver måned. Betal ned på boliglånet ditt, da tåler du et fall i boligprisene, og i tillegg kan du leve godt når du blir pensjonist. Og det beste rådet kommer til slutt: kjøp deg telt og fiskestang, ta ferieturen i Norge i år.