Bankens foreløpige årsregnskap for 2018 viser et resultat før skatt på 70,5 millioner kroner. Med en økning på 9,8 millioner kroner (16 prosent) fra året før er dette bankens beste resultat noensinne. Sterk kundevekst bidro i vesentlig grad til det rekordhøye resultatet. Nå tar banken grep for å møte etterspørselen og sikre videre vekst i 2019.

Reduserte kostnader, lave tap på utlån, samt økte renteinntekter som følge av økt utlånsvolum utgjør bakgrunnen for et særdeles godt årsresultat. Over tusen nye kunder i 2018 medførte blant annet en utlånsvekst på nærmere 7,5 prosent (fra 6,7 milliarder kroner i 2017 til 7,2 milliarder kroner i 2018) og innskuddsvekst på over 9,5 prosent (fra 4 milliarder kroner i 2017 til 4,4 milliarder kroner i 2018).

Regnskapet viser en egenkapitalavkastning på nesten 8,8 prosent, og et resultat per egenkapitalbevis på 9,64 kroner. Styret foreslår overfor bankens generalforsamling et kontantutbytte på 7 kroner per egenkapitalbevis. Generalforsamlingen avholdes 14. mars.

God og lønnsom drift er en vesentlig forutsetning for vekst. Grong Sparebank ønsker fortsatt å kapre markedsandeler og vokse seg enda sterkere i tiden framover.

 

– Det er viktig for oss å kunne møte etterspørselen slik at vi kan legge til rette for videre vekst. Samtidig ønsker vi fortsatt å bidra til en positiv utvikling i vårt markedsområde, både når det gjelder bosetting og etablering av næringsvirksomhet. For mange av våre kunder er det viktig å ha en bank som kjenner lokalmiljøet og som klarer å se mulighetene sammen med dem. Som lokalbank er nettopp dette en viktig målsetting for oss, forteller administrerende banksjef Jon Håvard Solum.

 

Med bakgrunn i ønsket om videre kundevekst i 2019 er det satt i gang en prosess for innhenting av mer egenkapital. Generalforsamlingen har vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på 45 millioner kroner. Emisjonen er garantert fulltegnet blant bankens største eiere, og godkjent av Finanstilsynet. Tegningsperioden vil starte 23. mars.