Butikkforsikring

Dette er en kombinert forsikring som dekker de fleste behov du har som butikkeier.
 • Omfatter maskiner, varer og løsøre samt ansvarsforsikring og avbruddstap i 18 måneder
 • Utvid forsikringen med dekning for egen bygningsmessig innredning
 • Velg sesongvarierte forsikringssummer
Kontakt meg om Butikkforsikring

Om forsikringen

Dette dekker forsikringen

Butikkforsikring er en kombinert forsikring som omfatter de fleste behov som handelsvirksomheter har: 
 • Brann-, vann- og innbruddskader.
 • Avbruddstap i inntil 18 måneder. 
 • Bedrifts- og produktansvar ved ting- eller personskade.
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og lignende. 
 • Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade. 
 • Vinduer og skilt. 
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning. 
 • Underslag, bedrageri og lignende.  
 • Ran og overfall.  
 • Rettshjelp.  

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med: 
 • Varer i kjøle- og frysedisk ved feil eller svikt i.
 • Innhold i verdiskap. 
 • Tank med innhold. 
 • Datautstyr og databærere. 
 • Lønn til ansatte. 
 • Post i butikk. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema