Starte egen bedrift

Bedriftsgjengen er klare for å møte akkurat deg og din gode idè
Vi i Grong Sparebank vet at en møter mange utfordringer i oppstarten av en ny bedrift. Vi har møtt mange som har gjort dette før deg og ønsker å være en sparringspartner for deg og din lokale bedrift. Har du en iboende iver og ønsker å grûnde kan vi være med å gi deg mye i prossen fram mot en helt egen bedrift - og på veien videre.

Vi i Grongs Sparebank tror mange ønsker en bank som tar raske beslutninger og som er tilstede lokalt. Med markedsområde fra Inderøy i sør til Korgfjellet i nord, og et ønske om å treffe flest mulig kunder ansikt til ansikt, blir det mye bilkjøring på våre bedriftsrådgivere - lokal tilstedeværelse er dog alfa og omega for å kunne møte deg og din bedrift på rikig arena.

Vi skal ikke være en bank som kun svarer ja eller nei til et lån – vi bidrar også med tung kompetanse innen økonomistyring og bedriftsutvikling. For eksempel gjennom økonomiske analyser og «benchmarking», der vi sammenlikner bedriften med dine konkurrenter og «best practice» i næringen. På denne måten utfordrer vi deg til å tenke på en annen måte. Vi har sett at mange ikke driver optimalt, uten at de vet det selv. Har bedriften riktig antall ansatte og med riktig kompetanse? Utnyttes vekstpotensialet og bedriftens konkurransefortrinn? Anvendes riktige finansieringsløsninger? Ut fra våre analyser kan vi bistå med å skape større bevissthet på disse områdene, noe som også kan gi mer effektiv drift og bedre lønnsomhet. Slike sparringssamtaler er noe alle kunder i Grong Sparebank har tilbud om, som en del av bankens kundeleveranse.

Vi dekker hele spekteret av banktjenester til bedrifter: lån, kreditt, garantier, leasing, person- og skadeforsikring, pensjonsløsninger eller garantier og skreddersydde elektroniske bedriftsløsninger.

Dette er altså det du kan forvente fra vår bedriftsavdeling - en samtale med oss skal ikke være bortkastet.

Velkommen til en prat og en kaffekopp!