Traktorpikene

Traktorpikene som heier på andre gründere og oppfordrer flere til å fange sine drømmer deler her litt av sin historie.

Om å fange drømmer

På gården Heggum på Sørsida i Grong bor lillesøster Thrine Bye Heggum som sammen med storesøster Ine Bye Rossetnes har startet bedriften Traktorpikene.
De er begge gårdsjenter og har aldri funnet arbeidsklær som er tilpasset kvinnekroppen og som en kan føle seg representabel i (når en f.eks har fiskere på gården :)) - inntil nå. Men, de måtte lage klærne selv.

De tok for snart tre år siden med seg sin ide om å lage feminine, robuste og tilpassede arbeidsklær for damer til Innovasjon Norge og fikk dem med på laget, både økonomisk og med en mentor i bedriften. I tillegg har de fått god hjelp av næringskonsulent Inger Helland i Grong kommune og andre lokale aktører. Søstrene kan bekrefte at det ikke alltid er gøy å være grunder. En er sin egen sjef med alt det innebærer. Likevel jubler de for andre som tørr å grunde på bygda og fokuserer selv på de gode dagene.

For Traktorpikene har det hele veien vært viktig å skape noe lokalt. De ønsker liv i bygdenorge og samarbeider med andre lokale bedrifter for å hjelpe og styrke hverandre i lokalsamfundet. Bildene av klærne er det den nyetablerte fotografen Line Berre som har tatt, stylinga ble gjort av Monica Viken Leithe fra Ellemelle og disse har igjen samarbeidet med eksempelvis Optiker Ingebrigtsen og Namdal Maskinsenter. Ingen tvil om at de alle er blitt mer synlige med deres stunts. Modellene er selvfølgelig lokale jenter og damer, og søstrene tenker at det etter hvert kanskje også kan dukke opp flere spennede arbeidsplasser i bedriften.


Per Eivind Aas Musum er Tratorpikenes rådgiver i Grong Sparebank og hadde troen på deres ide første gang de presenterte den. Grong Sparebank er som samfunnsaktør og selvfølgelig bank begeistret for gode ideer og lokale bedrifter som også er med på å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Per Eivind har vært med på søstrenes prosesser og gitt rom for at de skal kunne fange sin drøm.

Traktorpikene og Grong Sparebank ønsker at flere driver grûndervirksomhet i Trøndelag og Helgeland. Søstrene kommer her med noen gode råd til deg som har en idè, en drøm eller en tanke om å starte opp noe for deg selv:

  • Luft ideen din med familie og venner for å høre deres reaksjoner. Vær ærlig med deg selv og omgivelsene. Senere kan det være greit å ha en "prøvegruppe" i målgruppa som kan gi tilbakemedlinger om produktet.
  • Lag nettverk! Vær med i en inkubator eller bedriftsetableringskurs f.eks gjennom Namdalshagen.
  • Er dere flere som skal starte bedrift sammen tenk gjennom om forholdet vil takle både gode og dårlige dager. Finn hverandres styrker, ha klare roller og en som er hovedansvarlig.
  • Tenk:  " dette skal vi klare!"
  • På et lite sted vil en i oppstarten få masse spørsmål om bedriften og det kan bli lite snakk om den personen du er. Det kan oppleves som å få en ny identitet. Tenk på hvordan dette kan takles.
  • Husk å spis middag. Lag deg fritid - for en grunder kan ha tendensen til å være grunder store deler av døgnet. Prøv å skill arbeid og privatliv så godt det lar seg gjøre.
  • Har du ikke spesifikk kompetanse på et eller flere områder, bruk andre. Få noen til å hjelpe deg med søknader, se over forretningsplanen eller design og markedsføring.
  • Ha det gøy!
  • Godt å ha lokale aktører, et lokalt regnskapskontor og en lokal bank.
Traktorpikene mener ikke det er en ulempe å starte en bedrift i Namdalen. Det kan heller være en fordel å kjenne folket og ha et nettverk på bygda enn å skulle starte en bedrift i en storby. Det meste av kommunikasjon går likevel gjennom facebook og salget gjennom hjemmesidene. Dagens forbrukere handler på nett og Norges postsystem fungerer godt.Bli kjent med Traktorpikene

Besøk Traktorpikenes hjemmeside - for å bli enda bedre kjent med dem.