Depositumskonto

Depositumskonto opprettes enkelt på nett uten at du trenger å møte opp personlig i banken.

Depositumskonto

En depositumskonto skal opprettes i utleiers bank. Dersom du er leietaker og din utleier er kunde i vår bank skal konto opprettes hos oss.
Depositumskontoen skal opprettes i leietakerens navn. Det er utleier som betaler gebyr for etablering av depositumskonto. 


Hvordan opprette depositumskonto

Opprettelse av depositumskonto

Dersom du ikke er kunde i banken, må du etablere kundeforhold via "Bli kunde" på hjemmesiden vår. Når du har identifisert deg med BankID finner du valget "Depositumskonto" som du skal benytte for kundeetablering. 

Når du har opprettet deg som kunde vil du få tilgang til nettbank med en konto. Det er til denne kontoen du betaler inn avtalt depositumsbeløp. Etter etablering av konto er det viktig at du sender oss leieavtalen som er signert av deg og utleier

Når du har sendt oss leieavtalen - sender vi en avtale om opprettelse av depositumskonto til deg og utleier, som bekrefter at konto er etablert. Avtalen sender vi fortrinnsvis for elektronisk signering til både deg og utleier. 

Leieavtalen sender du til oss på firmapost@grong-sparebank.no eller i melding fra nettbank. 

Dersom du har kundeforhold i banken fra før trenger du kun å sende leieavtalen til oss - da vil vi etablere konto og sende ut avtaler for signering til deg og utleier. 

Bli kunde og send leiekontrakt

Bli kunde med BankID for å etablere depositumskonto. Leiekontrakt sendes til banken etter kundeetablering.

Hvordan avslutte depositumskonto

Hvordan avslutte depsoitumskonto

Ved leieforholdet opphør trenger vi en bekreftelse fra utleier om at depositumskontoen skal frigis til deg. Når utleier har frigitt kontoen må du ta kontakt med oss for å avtale oppgjør av kontoen. Du kan kontakte oss på firmapost@grong-sparebank.no eller melding i fra nettbank. Det er viktig at kontonummer du ønsker pengene overført til står i ditt navn - da vi ikke utbetaler depositumsbeløpet til en konto du ikke er eier av.