Har du betalt minimum 50 % av reisens utgifter til transport og /eller overnatting med kredittkortet har du automatisk reise- og avbestillingsforsikring inkludert. Den inkluderte reiseforsikringen dekker blant annet legemeldt sykdom ved avreise.


På grunn av koronautbruddet behøver mange å endre ferieplanene for påsken og avbestille eller endre allerede bestilte reiser. For å kunne avbestille uten at du eller noen i reisefølget er syk, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring. 


Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen.

Hvilke reisende dekkes av forsikringen?
Kortholder og inntil 3 medreisende. Er det flere enn 3 medreisende, er de 3 yngste dekket. De medreisende må følge samme reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortholder for å være forsikret. Samtlige må være medlemmer av Norsk Folketrygd og være bosatt i Norge. Reisen må også starte og slutte i Norge.
 
Når gjelder reiseforsikringen?
• På reiser med varighet inntil 90 dager. For reiser som varer eller skal vare i mer enn 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen.  
• For reiser med åpen retur og reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 45 dager.

Når gjelder avbestillingsforsikringen?
• Den gjelder fra det tidspunkt minst 50 % av reisens totale kostnad til transport og/eller overnatting er betalt med kortet. 
• Depositum dekkes fra det tidspunkt 100 % av depositumet er betalt med bruk av kortet.
• Reisen må starte og slutte i Norge og forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.
 
Aldersbegrensninger:
• Avbestillingsforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 75 år. 
• Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år. 
• Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 75 år. Opphører ved fylte 80 år.

Vi anbefaler deg å ta en titt på våre forsikringsvilkår og gjøre deg kjent med de ulike dekninger. 
 
Har du i tillegg kjøpt en helårsforsikring som Reise eller Reise Pluss kan du lese mer om hva du er dekket for her. Lurer du på hva forskjellen er mellom de ulike reiseforsikringer? Ta en titt på vår dekningssammenligning.

Behøver du å melde inn skade kan du gjøre dette elektronisk her.