Telefonbank

Ring 815 48 400 - Lytt på telefonstemmen - Tast kontonummeret ditt - Tast din personlige Kontofon-kode Når dette er gjort får du opplest disponibelt beløp og saldo på konto. Du kan deretter legge på, eller taste et av disse valgene: 11 Siste bevegelser på konto 13 Saldo og disponibelt beløp 15 Bytt til annen, egen konto 31 Girobetaling uten kvittering 33 Overføring mellom egne konti