Jobb og karriere

Jobb- og karrieremuligheter i Grong Sparebank.

Jobb i Grong Sparebank

Jobbe hos oss

Vi er en lokalbank med hovedkontor i Grong og filialer i Namsos, Steinkjer, Rørvik og Mosjøen. Selv om vi er spredt utover kartet - har vi et nært forhold til hverandre og samarbeider tett for å nå våre mål og visjoner. I det daglige står bankens kjerneverdier sterkt - og det vi leverer skal være i tråd med disse. Våre kjerneverdier er: Tilgjengelig, dyktig, offensiv og ordentlig. Et godt arbeidsmiljø og nærhet til kollegaer og ledelse mener vi er viktig - så ikke bli overrasket om det spontant oppstår morsomheter i en ellers så hektisk arbeidshverdag.

Arbeidsområder i banken er i hovedsak:
– Personmarked PM (kreditt og bredderådgiving)
– Bedriftsmarked BM
– Kundeservice
– Bankdrift (depot, controller, regnskap)

Banken eier Boli Eiendomsmegling AS som er samlokalisert med oss i Namsos og Steinkjer. I Mosjøen har vi tett samarbeid med Aktiv Eiendom. 

Som et finanshus i miniatyr - har vi et bredt og samlet fagmiljø. Vi samarbeider med Eika og andre lokalbanker i alliansen for stadig utvikling, kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Hvem leter vi etter?

I Grong Sparebank har vi fokus på nærhet til kunden, tilgjengelighet og vide fullmakter til å handle selvstendig, slik vi mener både privat- og næringslivskunder i en lokalbank bør forvente. Har du ambisjoner, et ønske om å skape gode kundeopplevelser og være med på å videreutvikle og befeste Grong Sparebank som Lokalbanken for privatkunder og småbedrifter - er du velkommen til å ta kontakt med oss. Behov for nye ansatte kan oppstå i flere av våre arbeids- og markedsområder.

Fordeler

Grong Sparebank er en attraktiv arbeidsplass i vårt lokalmiljø. Vi tilbyr muligheter for personlig utvikling og kompetanseheving i vår organisasjon. Som ansatt i Grong Sparebank får du blant annet gunstige pensjons- og forsikringsordninger, samt gode lånebetingelser.  

Om Grong Sparebank

Grong Sparebank er en selvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i Grong, 5 mil øst for Namsos.
Gjennom over 150 år har Grong Sparebank vært en viktig del av det vi kan kalle samfunnets blodårenett. I de første 140 årene i Grong og omegn, og i de siste 10-15 årene i store deler av Nord-Trøndelag, og nå også som nyetablert på Helgeland i Nordland. Banken har kontorer i Grong, Lierne, Mosjøen, Namsos, Steinkjer og Rørvik.
Grong Sparebank har Nord-Trøndelags mest fornøyde kunder. I ni år på rad har Norsk Kundebarometer slått fast at Grong Sparebank har de mest fornøyde kundene i fylket. Banken har en strategi om å være best på kundeservice, og bankens kjerneverdier er :

- Tilgjengelig
- Offensiv
- Dyktig
- Ordentlig

 Grong Sparebank er medeier i Eika Alliansen. Lokalbankene i Eika Alliansen har et landsdekkende filialnettverk med over 200 kontorer.

Om Eika Alliansen

Eika Alliansen består av 74 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 360 milliarder kroner, nær en million kunder og mer
enn 3000 ansatte. Dette gjør Eika Alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet – og en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn.
Besøk hjemmesiden deres på: www.eika.no

Eika Skolen

Gjennom Eika Skolen tilbyr vi våre ansatte muligheter for kompetanseheving. Dette er noen av sertifiseringsmulighetene gjennom Eika Skolen:

– AFR (autorisert finansiell rådgiver)
– Autorisert forsikringsrådgiver
– Internsertifisering
– Salgsledere