Grong Sparebank bidrar med rundt 2 millioner kroner årlig til ulike lokale arrangement og til lokale lag/foreninger. To ganger pr år behandler vi søknader om sponsormidler. Frister for innsendig av søknader er 1. mai og 1. november. Skal du søke om sponsormidler kan det være en fordel at du setter deg inn kriteriene vi behandler søknadene utfra:
 

Våre hovedsatsningsområder

- Fyrtårn
- Lokal tilstedeværelse - markedsføring
- Økt kundeengasjement

Fyrtårn
Store og langsiktige avtaler med kultur- og idrettsorganisasjoner.
Gi betydelig synlighet og stor markedseffekt over tid.
Kan benyttes til kundepleie.
Kan benyttes ovenfor ansatte.
Kun noen få fyrtårn.

Lokal tilstedeværelse - markedsføring
Bankens hovedsatsing ligger innenfor dette feltet.
Lange avtaler med lokale idretts- og kulturorganisasjoner.
Må gi god synlighet lokalt.
Ha markedseffekt.
Bidra til lojalitetsbygging.
Prioriterer barn og ungdom.
Enkeltarrangement støttes kun unntaksvis, lange forpliktende avtaler prioriteres.

Økt kundeengasjement
Egne priser der kundene får nominere/foreslå.
Lar kundene gjennom sosiale medier få velge hvem som skal få støtte fra Grong Sparebank.
Lyses ut via sosiale media, aviser.


Strategiske føringer
Legges hovedvekt på kommersiell effekt gjennom synlighet, kvalitet og engasjement.
Kunde-effekt vurderes nøye.   

  • Ikke avtaler med:
    - Miljøbelastende aktiviteter eller livssyns- og politiske organisasjoner.
    - Normalt ikke avtaler med individuelle utøvere.
    - Ingen flere store investeringer i kulturhus, idrettsanlegg o.l.

Frister/organisering
Det er to "søketidspunkt" pr år - 1. mai og 1. november.
Det er ingen standard søknadsskjema.
Tar i mot søknader fortløpende, men ingen behandles utenfor de to søknadstidspunktene.

Søknad sendes til firmapost@grong-sparebank.no og merkes "sponsorat".