Bankenes sikringsfond

Vi er medlem i Bankenes sikringsfond - som garanterer for dine innskudd dersom noe uforutsett skulle hende med banken. Bankinnskudd på inntil 2 millioner er dekket av garantien. Bankenes sikringsfond dekker i noen tilfeller bankinnskudd over 2 millioner, dersom innskuddet er mottatt i løpet av de siste 12 månedene og følger av en særlig livshendelse.

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Lokalbanken som skal utgjøre en forskjell

Grong Sparebank er en selvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i Grong, 5 mil øst for Namsos. Gjennom over 150 år har Grong Sparebank vært en viktig del av det vi kan kalle samfunnets blodårenett. I de første 140 årene i Grong og omegn, og de senere år har det også blitt etablert kontor i store deler av nordlige Trøndelag i tillegg til på Helgeland. Banken har kontorer i Grong, Lierne, Snåsa, Mosjøen, Namsos, Steinkjer og Rørvik.