Innhold

Nyheter

15. januar 2018: 
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2017 er kr 108 per egenkapitalbevis.

Investorinformasjon