Nyheter

07. januar 2020:
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2019 er kr 108 per egenkapitalbevis.

17. januar 2019:
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2018 er kr 107 per egenkapitalbevis.

8. mars 2018:
Nøkkelinformasjon kontantutbytte
Utbyttebeløp: 7,00 kr pr egenkapitalbevis
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 15. mars 2018
Ex-dato: 16. mars 2018
Utbetalingsdato: 27. mars 2018
Vedtaksdato: 15. mars 2018

15. januar 2018: 
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2017 er kr 108 per egenkapitalbevis.


Investorinformasjon