Investorinformasjon

Her kan du lese og laste ned våre års- og delårsregnskap og finne informasjon om egenkapitalbevis i Grong Sparebank.

Årsrapport 2021

Les Grong Sparebanks årsrapport for 2021.

Nyheter

15. februar 2022:
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2021 er kr 144 per egenkapitalbevis.

8. april 2021: 
Nøkkelinformasjon kontantutbytte
Utbyttebeløp: 6,00 kr pr egenkapitalbevis
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 25. mars 2021
Ex-dato: 26. mars 2021
Record date (eierregisterdato): 29. mars 2021
Utbetalingsdato: 09. april 2021
Vedtaksdato: 25. mars 2021

12. februar 2021:
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2020 er kr 127 per egenkapitalbevis.

07. januar 2020:
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2019 er kr 108 per egenkapitalbevis.

17. januar 2019:
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2018 er kr 107 per egenkapitalbevis.

8. mars 2018:
Nøkkelinformasjon kontantutbytte
Utbyttebeløp: 7,00 kr pr egenkapitalbevis
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 15. mars 2018
Ex-dato: 16. mars 2018
Utbetalingsdato: 27. mars 2018
Vedtaksdato: 15. mars 2018

15. januar 2018: 
Ligningsverdien for egenkapitalbevisene i Grong Sparebank for 2017 er kr 108 per egenkapitalbevis.


Investorinformasjon

Rapporter 2022

Års- og delårsrapporter