Administrere dødsbo

Her har vi samlet informasjon til deg som skal administrere et dødsbo i banken. Skal du ta over eller forvalte et dødsbo bør du først snakke med tingretten. Tingretten vil hjelpe arvinger med skifte eller uskifte av boet - utfra om arving er ektefelle eller slektning.

Når banken får melding om dødsfall