En av mine største gleder er å løpe lange turer langs skogsbilveier sammen med Tara, hunden vår. Hun er verdens beste treningskompis, alltid like glad og fornøyd, og elsker turene våre. I forrige uke var vi ute på tur, Tara tasset og løp ved siden av meg, og jeg forundret meg over hvor glad en kan bli i en hund. Hun er som et fullverdig familiemedlem. Samtidig vandret tankene inn på en artikkel jeg nettopp hadde lest om at mange forsikrer hundene sine bedre enn sine egne barn. Ja, for slik er det visstnok. Vi er redde for de økonomiske utgiftene en syk hund kan påføre oss, mens helsa og framtida for våre egne ikke bekymrer oss like mye.

 

Men hva vil skje hvis en i familien ble alvorlig syk eller ble utsatt for en ulykke? Vil vi kunne klare oss på én inntekt? Kan vi fortsatt betale på lånet dersom jeg skulle bli arbeidsufør? Bare en tredjedel av oss er flinke nok til å forsikre oss selv. Dette er vanskelige spørsmål, og mange har dessverre en «det skjer ikke meg-holdning».

 

I dag er over 300.000 nordmenn arbeidsuføre som følge av sykdom eller en skade. En uføreforsikring har som hensikt å sikre deg og dine kjære økonomisk dersom du, ektefelle, samboer, eller partner skulle bli arbeidsufør. Forsikringen anbefales ofte til unge med få år i arbeidslivet, men også til de med forsørgeransvar eller som er avhengig av egen inntekt.

 

Ved langvarig arbeidsuførhet vil de fleste av oss få et betydelig inntektstap, og dette kan dekkes opp ved å kjøpe uføreforsikring. Her er det viktig å ha et forhold til hva inntektstapet ved langvarig arbeidsuførhet vil bety for deg, og at forsikringen din gjenspeiler dette tapet. Sjekk også hvilke dekninger du har gjennom arbeidsgiver.

 

Hva skjer hvis en med forsørgeransvar i familien plutselig skulle dø? Med en dødsfallsforsikring kan du være sikker på at de du er glad i vil greie seg økonomisk, hvis du eller din samboer/partner dør. Forsikringen vil blant annet sørge for at familien din kan fortsette å bo der de bor, og betjene eventuelle lån som normalt. Ved et dødsfall vil forsikringen utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte. Pengene kan disponeres fritt etter eget ønske.

 

 

Alle mellom 18 og 70 kan kjøpe en dødsfallsforsikring, men behovet for økonomisk sikring er vanligvis større for en familie i etableringsfasen, enn for de som for eksempel har nedbetalt mye av gjelden sin. Også her bør du sjekke hvilke dekninger du har via arbeidsgiver.

 

 

Og hva med våre aller største skatter her i livet, nemlig barna? Med en barne- og ungdomsforsikring sikrer du dine kjæreste skatter ved å være økonomisk trygg dersom noe skulle skje. Forsikringen bør være en kombinert syke- og ulykkesforsikring. En slik forsikring gjelder frem til barna fyller 26 år, og den dekker blant annet behandlingsutgifter ved sykdom eller skade, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus, dødsfall eller arbeidsuførhet.

 

  

Men, det er hunden som forsikres. Og bilen selvsagt, snøscooteren og campingvogna, båten og smykkene, huset og hytta. Vi er ikke like flinke til å forsikre det som virkelig betyr noe. Kjærlighetsforsikringer kaller vi det, det å forsikre seg mot uventede og vanskelige hendelser knyttet til barn og ektefelle, de vi virkelig elsker, de viktigste i livet vårt.

 

 

Heldigvis opplever vi at flere blir bevisste og skaffer seg kjærlighetsforsikringer. Nærmere 581 000 barn er nå dekket av en eller annen form for barneforsikring.  Det tilsvarer over halvparten av alle barn under 18 år i Norge.

 

 

Løpeturen gikk videre. Tara og jeg fortsatte turen vår, der vi løp alene en lørdag formiddag i noen av de flotteste omgivelsene Norge har å by på. Jeg tittet nok en gang ned på Tara og sa stille: « Joda, du er forsikret du også, av kjærlighet, nesten like mye som de andre familiemedlemmene.»

 

 

Jon Håvard sine tips:

  • Forsikring av de viktigste i livet ditt er både personlig og komplisert. Avtal et møte med banken din eller forsikringsrådgiveren din slik at du får gått gjennom forsikringsbehovet ditt.
  • Det er for sent å ordne slike forsikringer når sykdommen eller ulykken allerede har rammet
  • Sjekk hvilke forsikringsdekninger du har via arbeidsgiver.
  • Tenk gjennom hva som er viktig for deg ut fra hvor i livet du er. Noen personforsikringer blir svært kostbare jo eldre du blir. Har du mye gjeld er det større grunnlag for å se på denne type forsikringer.