I alle faser i livet gjelder det samme – det er viktig å spare mer enn du forbruker. Men aldri er det mer viktig å spare enn når du er ung. Du trenger ikke være økonom for å forstå at unge folk må være forsiktig med gjeld og unngå betalingsanmerkninger, ikke minst med tanke på det moderne ekteskapsmarkedet. Et av verdens dårligste sjekketriks er å komme drassende med betalingsanmerkninger på de første stevnemøtene.


Sparing i fond er en god måte å bygge opp en sparekapital på, og med den nye aksjesparekonto-løsningen kan du nå omdisponere midlene uten å utløse skatt på salgsgevinster. Dette er spesielt viktig for unge folk fordi de skal leve lenge, og skatt spart i ung alder kan bli en stor formue før du blir voksen.

Fond er også bra fordi du da sprer risikoen, sett at du har flere typer investeringer som har samme forventet avkastning. Men er investeringene litt forskjellig av natur, med ulik risiko, har det stor verdi å spre investeringene bredt, og ikke putte alt i en kurv, nettopp fordi selv den beste kurv kan velte. Bare de ikke samvarierer perfekt, og går til himmels eller h.... på samme tidspunkt, tjener man på å eie dem samtidig.

Jo flere investeringer du har med samme forventet avkastning, men med ulik risiko, desto mindre fare er det for at du vil lide når noe går særskilt galt med én og bare én av dine investeringer. Svaret gir seg dermed selv: Spar i fond hvis du kan. Ikke sett alt i én, eller noen få enkeltaksjer.

Slik tenker ekspertene i Oljefondet. Hvis du går inn på deres hjemmesider kan du se at de har investert våre statlige pensjonsmidler i omlag 9000 selskaper over hele verden!

En matematisk økonom, John von Neuman, formulerte det slik: Det å eie aksjer er som å være eier av kasinoet, ikke en av dets spillere, som jo på forventningsbasis alltid vil gå med tap. Hvert skuddår kan det komme en storgambler som sprenger kasinoet med sin griseflaks, men ellers tjener eierne litt, dag ut og dag inn.


Men selv det beste kan bukke under, og kanskje kommer det en langvarig krise som rammer alle verdens aksjeselskaper. Atomkrig er ganske usannsynlig i dag, men er aldri utenkelig. Hvor mye risiko bør du ta i en verden hvor virkeligheten av og til overgår fantasien?

Vel, det spørs på din alder. Jo eldre du er, desto vanskeligere er det å gjenvinne det tapte etter et børskrakk eller en langvarig finanskrise. En tommelfingerregel er at å trekke din alder fra hundre. Svaret gir din personlige aksjeandel for dine sparemidler. Unge bør med andre ord, nærmest utelukkende spare i aksjer gjennom aksjefond.

Oppsummert kan en si at økonomisk teori tilsier at økonomiene i verden på lang sikt normalt går fremover, at de som har spredte eierandeler i bedriftene vil tjene på denne fremgangen, såfremt eventuelle kriser er kortvarige. Jo yngre du er, desto større aksjeandel bør du ha.


Dagens ungdom later imidlertid ikke til å ha tatt poenget. Det er bare trist å lese om hvor mye som lånes kortsiktig til høye renter. Dette er negativ sparing som skader deg selv og dine fremtidsmuligheter i alle markeder, også ekteskapsmarkedet.

Er du forelder kan jeg gi deg et godt råd.  Ungene dine trenger ikke å bli rike, men de trenger sunne sparevaner. Dette har du som forelder et ansvar for. Start derfor en månedlig spareavtale på barna, vis dem hvordan det fungerer, og gi dem forståelse for hvor viktig det er å ha med seg en bufferkapital inn i voksenlivet. Så kan du bare håpe på at de som måtte bli dine barns framtidige kjærester, har like sunne sparevaner med seg i ryggsekken.

 


Har du gitt dine egne barn forståelse omkring viktigheten av sparing, er det god grunn til å være optimistisk, for undersøkelser viser at 70 prosent av de spurte ville sluttet å date en potensiell partner ved skjuling av stor gjeld eller forbrukslån, og 45 prosent sier de ville avsluttet daten dersom de fikk kjennskap til at vedkommende hadde betalingsanmerkninger. Derfor er dårlige sparevaner og uryddig privatøkonomi verdens dårligste sjekketriks.